Vertrouwen, Verdieping en Verbinding

Zittingen via YouTube

Toen vorig jaar na het uitbreken van de coronapandemie het niet meer mogelijk was om de reguliere logezittingen te houden, is gezocht naar andere middelen…

Lees meer