Op 21 mei jl. ontving broeder Bert Bosscha bij hen thuis de Voorzittend Meester van de John Welch Loge, broeder Jur Wiersum en de District Gedeputeerd Grootmeester broeder Evert Luiken. Aanleiding tot dit bezoek was het feit dat broeder Bosscha op die datum vijftig jaar geleden werd ingewijd als lid van de Independent order of Odd Fellows en wel in de John Welch Loge nr. 14.

De VM en de DGGM verschenen vanwege deze mijlpaal in officieel kostuum bij de jubilaris.
Na het genot van koffie overhandigde de DGGM met een korte toespraak hem de oorkonde die is verbonden aan het 50-jarig lidmaatschap. Ook sprak de VM enige woorden, dit alles staande aangehoord door onze jubilaris.
Vervolgens bleef het gezelschap onder het genot van een goed glas rode wijn nog enige tijd gezellig bijeen.

Broeder Bert Bosscha is met zijn leeftijd van 98 jaar het oudste lid van de John Welch Loge. Ook is zijn vrouw Mannie inmiddels al 48 jaar lid van de Stuwkracht Rebekkah Loge. Beide hebben nog volop belangstelling voor het wel en wee van onze Orde.