Na afloop van de open Ordezitting eind februari, volgde een interessante lezing over bekende en minder bekende vrouwen uit de provincie Groningen. Vrouwen die pionierden op het gebied van de muziek, de wetenschap, de kunst, de politiek of het activisme. Hun rol blijft vaak onderbelicht, maar na de boeiende lezing van de historici Sanne Meijer en Iris van den Brand wordt duidelijk: deze vrouwen verdienen een voetstuk!

Van oudsher was de provincie Groningen progressief. Het liberalisme en het socialisme leefde er volop evenals de vrouwenemancipatie. Eind 19e eeuw gaan deze vrouwen zich organiseren om op te komen voor hun rechten. Speerpunt was het vrouwenkiesrecht dat in 1919 werd ingevoerd. Toch bleef de wetgeving over gelijke rechten voor de vrouw nog lang op zich wachten.

In de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond ook in onze provincie een tweede feministische golf. Het was de tijd van de hippies en dolle Mina’s, vrouwen die streden voor afschaffing van de wettelijke discriminatie van vrouwen, het legaliseren van abortus en een gelijke beloning van vrouwen en mannen.

Tot slot passeerden drie belangrijke vrouwen uit Sappemeer de revue. We kennen allemaal Aletta Jacobs, maar haar zus Charlotte die leefde van 1847 tot 1916 was, na haar zus, de tweede vrouw die werd toegelaten tot de universiteit in Groningen. Zij studeerde farmacie en werd apotheker in het toenmalige Batavia. Dan was er Renske Titia Boon, de leefde van 1900 tot 1985 die als tuinarchitect tientallen villatuinen ontwierp en als nummer drie werd Nies Sap-Akkerman genoemd. Zij leefde van 1928 tot 2009 en was een bekend schrijver en dichter in de Groninger taal.

De gezamenlijke open zitting van onze dames- en herenloge trok naast eigen leden ook enkele belangstellenden van buiten de Orde. Wellicht zijn dit kandidaten voor het lidmaatschap.