Tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. heeft Bert Bosscha namens beide Odd Fellowloges van Midden Groningen een krans gelegd bij het Joods Monument in Hoogezand. Vanwege de coronacrisis gebeurde dit zonder publieke belangstelling. Bert Bosscha is met zijn 97 jaar het oudste mannelijke lid van de loge.
Gedurende de oorlog woonde hij in Norg en was daar actief in het verzet. Rond de bevrijding kreeg hij te maken met de Operatie Amherst waarbij hij Franse para’s ondersteunde bij hun acties. Operatie Amherst was de codenaam voor een speciale commando-actie van de geallieerden ter bevrijding van Drenthe en als voorbereiding van de aanval van de Canadezen op Groningen. Voor zijn verdiensten ontving Bosscha enkele onderscheidingen.
Bij het stichten van de eerste Nederlandse Odd Fellow loges, eind 1800, zijn veel Joden betrokken en lid geweest. Reden voor de beide Sappemeerster loges om ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking bij het Joods Monument een krans te leggen.