Tijdens de landelijke Open Monumentendag kwamen maar liefst 175 bezoekers naar borg ‘Welgelegen’ om een kijkje te nemen in deze mooie oude veenborg. Met hulp van vrijwilligers van onze beide loges lukte het om de bezoekersstroom op te vangen. In de antichambre stonden foto’s opgesteld van de borg in vroegere tijden. Tijdens de rondgang door het gebouw passeerden de vele gasten ook de ruimte waarin de Sappemeerster Odd Fellows hun zittingen houden. Uiteraard werd de nodige tekst en uitleg gegeven over het Odd Fellowship, een uitgelezen kans om ons visitekaartje af te geven.
In de tuin gaf het Groninger Landschap uitleg over de grootscheepse restauratie die daar op dit moment aan de gang is.