Toen vorig jaar na het uitbreken van de coronapandemie het niet meer mogelijk was om de reguliere logezittingen te houden, is gezocht naar andere middelen om het contact met de leden te behouden. Elk van onze loges deed dat op eigen wijze. De Stuwkracht Rebekkah Loge begon met het rondsturen van een schriftelijke zitting en de John Welch Loge gaf vrijwel wekelijks een nieuwsflits uit. Daarnaast verschenen vele extra edities van het periodiek ‘Welgelezen’.
De John Welch Loge besloot al voor de zomer om naast de nieuwsflits ook een digitale zitting te laten maken. Via het YouTubekanaal van een van de leden kunnen films voor een besloten groep worden geplaatst. Alleen hij of zij die beschikt over de juiste hyperlink kan dan de film bekijken.
De film wordt opgenomen in de bezinningsruimte van het Odd Fellowhuis. Gemiddeld ontvangen de leden van de herenloge elke drie weken een filmpje van ongeveer een half uur met daarin een openingswoord, een bouwsteen en een slotwoord. Het geheel wordt door de producent omlijst met fraaie sfeerbeelden van borg ‘Welgelegen’ en de omringende tuin en voorzien van passende muziek.
Inmiddels is ook onze damesloge begonnen met het maken van digitale zittingen. Ook daar zijn de leden enthousiast over deze manier van contact. Voorlopig zullen deze digitale zittingen ook de enige zittingen zijn van onze loges. Laten we hopen dat we in de tweede helft van dit jaar weer lijfelijk bijeen kunnen komen in ons Odd Fellowhuis.