Geachte aanwezigen

Deze bouwsteen gaat over het vertrouwde begrip liefde.

Het wezen van de liefde is dat de ene in de ander iets abnormaals ziet. Aldus Godfried Bomans

Wie het woord Liefde uitspreekt maakt bij zijn toehoorders steeds een keten van gedachten los.

Elk mens heeft er zijn eigen associaties bij en geeft het een andere inhoud. Daarom is het in serieuze gesprekken een uiterst beladen begrip geworden.

In ons Odd Fellow leven komen we het woord liefde talloze malen tegen.  Op ons altaar neemt het tussen vriendschap en waarheid een centrale plaats in.

Liefde dus als halte op onze levenslange zoektocht naar de waarheid.

Op de bovenste altaarsteen komt het nog eens terug als onderdeel van het beginsel liefdadigheid.

In de manier waarop wij Odd Fellows de liefde beleven, overheerst het karakter van een opdracht, van een levenstaak, een moeilijke opdracht die ons bij onze opname in de graad van de liefde wordt gegeven “dient elkander door de liefde”. Luid deze opdracht

Ik heb het vandaag niet over het liefdesleven , niet vanwege  de gemiddelde leeftijd van onze leden maar om een wat breder perspectief te bieden aan van het begrip liefde.

Bij de afdeling spreuken en gezegden over de liefde, is de literatuur groots aanwezig. Zij zijn keurig onderverdeeld in de afdeling ouderliefde, vaderliefde, naastenliefde en echtelijke liefde.  De teksten uit het groot citatenboek zijn vaak heel treffend en inspirerend. Maar ook in ons boek van wijsheid dat geopend op het altaar ligt bevat een onvoorstelbare rijkdom aan gedachten en wijsheden over liefde.

Mooie, wijze, leerzame en behartenswaardige woorden over de liefde zijn er dus in overvloed te vinden, in ons boek van wijsheid, in de citaten en spreuken boeken, in de literatuur van alle landen en tijden, maar ook in de filosofie.  Maar, de liefde waar wij in onze tempel over spreken is er natuurlijk niet een van woorden, gedachten en gevoelens alleen.

Keer op keer wordt ons voorgehouden dat wij de liefde metterdaad moeten tonen en bewijzen. Ook wordt steeds benadrukt dat er een element van opoffering of afzien van eigenbelang in zit en dat er bijna nooit sprake is van wederkerigheid, erkenning of genoegdoening. Dat zijn harde eisen, die altijd, ook onder de allermoeilijkste omstandigheden, van kracht zijn.  Ook als wij onze medemens onze liefde, om welke reden dan ook, niet waard vinden. Ook als de daad van naastenliefde die van ons wordt verlangd, mijlenver afstaat van wat er spontaan in ons opkomt. In een heftige, hooglopende discussie gelijk hebben, maar er van afzien dat gelijk ook te krijgen, kan zo’n simpele, onopvallende daad van liefde zijn die geen enkele erkenning of beloning oplevert, maar die soms meer betekent dan 1000 wel gekozen woorden en die in staat is dreigende conflicten of botsingen af te wenden. Over welke vorm van liefde wij het in onze tempel ook hebben, het zal dus altijd liefde van de daad zijn, zonder wederkerigheid, erkenning of genoegdoening, vaak met een element van opoffering en afzien van eigenbelang. Ook het woord liefdadigheid dat op de bovenste altaarsteen staat wijst erop.

In een serie ritualen ligt de nadruk veel meer op naastenliefde of, zoals het in onze teksten ook voorkomt, aan liefde tot al wat leeft. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is er een mooie illustratie van.

Maar , is er een scheidslijn te vertrekken tussen al die uiteenlopende openbaringsvormen van dezelfde kracht? De liefde voor een medemens , ouderliefde, de gerijpte liefde tussen twee partners, steeds ontspringt ze aan een groot en onuitputtelijk reservoir van gevoelens en inspiratie en steeds is er dezelfde, nooit aflatende bereidheid om dat gevoel te vertellen in daden en af te zien van dankbaarheid en erkenning.

Ons vermogen om lief te hebben lijkt dan ook in al zijn openbaringen en verschijningsvormen op een nooit opdrogende bron. We scheppen eruit om uit te delen en de dorstende ziel van de medemens te verkwikken, maar met elke schep die we eruit nemen lijkt de bron voller en rijker te worden. Eigenlijk is dat een groot wonder en het is dan ook begrijpelijk dat zoveel mensen door de liefde worden geïnspireerd tot grote daden en prachtige gedachten.

Als je lief hebt dan ben je op zijn  best,