De Nieuwjaarsvisite van onze Sappemeerster loges is drukbezocht. Gastvrouw was de Stuwkracht die bij de catering werd bijgestaan door de mannen van de AZ van de John Welch. Speciale gast was Jetske Gosselaar, de DGGM bij de dames.
Na de gebruikelijke bubbels sprak voorzitter Liesbeth Smit haar nieuwjaarsrede uit. Ze ging in op de symboliek van de op tafel liggende nieuwjaarsrolletjes: een nog opgerold en onbeschreven Nieuwjaar. “We hebben dit jaar 366 dagen om er samen een mooi jaar van te maken. Hopelijk brengt het jaar ons veel goeds”, aldus Liesbeth. Voorzitter Pian van Akker sloot zich bij haar woorden aan en keek daarbij terug op enkele hoogtepunten uit het logejaar van de John Welch.
Uiteraard ontbraken ook Tom en Nel niet op het programma. Alle lof voor hun inspanningen om de bloopers en het lief en leed van beide loge in dichtvorm naar voren te brengen! Diverse onthullingen werden door hen gedaan
Na afloop namen velen deel aan het buffet bij de Chinees.