Veel verenigingen en organisaties zitten in deze coronatijd met een probleem. Hoe houden we contact met onze achterban, hoe tonen wij onze betrokkenheid met hen?
De dames- en de herenloge van de Odd Fellows met samen bijna 100 leden, tonen op gezette tijden op verschillende manieren hun betrokkenheid met de samenleving. Ze zetten zich in voor uiteenlopende projecten. Een ervan is het project Stolpersteine ter nagedachtenis aan de omgebrachte Joden in Midden-Groningen. Dit project is een vervolg op het grootse lichtproject “Monument Levenslicht” van een jaar geleden in de tuin van borg ‘Welgelegen’.
Maar veel activiteiten zijn door de lockdown nagenoeg tot stilstand gekomen. Dat geldt ook het onderlinge contact met de eigen leden. De tijd dat de leden van de beide Sappemeerster Odd Fellowloges bijeenkwamen op Welgelegen is alweer lang geleden. Na al die maanden wordt het gemis hieraan bij velen steeds groter.
Het zal nog wel even duren voor men elkaar weer kan treffen om nieuwe plannen te beramen voor maatschappelijke activiteiten. Stilzitten past de Odd Fellows ook niet. Daarom kregen onlangs de leden twee ansichtkaarten in de bus met de boodschap “Even een hart onder de riem”. Zie bijgaande foto. De bedoeling hiervan is om deze kaarten door te sturen naar iemand die je wilt verrassen met wat aandacht. Met een paar persoonlijke woorden kun je iemand een hart onder de riem steken. Een kaartje van iemand die aan je denkt, laat een zonnetje schijnen en dat hebben we nodig in deze donkere dagen. Een mooie positieve actie daarmee inhakend op de recent gehouden actie “Hart voor Midden-Groningen”.