Drie deelnemers aan de Odd Fellowjeugdprijs hebben vorige week verslag gedaan in het OddFellowhuis in Winschoten van hun studiereis naar IJsland en de Verenigde Staten.Doel van deze reis is jongeren gezamenlijk inspirerende en indrukwekkende ervaringen op telaten doen, wat bijdraagt aan meer inzicht en begrip voor elkaar. Door persoonlijkeontwikkeling kun je beter werken aan een mooiere en betere samenleving en jongeren zijnimmers de toekomst!Elk jaar schrijven de tien Odd Fellowloges in Groningen-Zuidoost deze wedstrijd uit voorleerlingen van de examenklassen van het VWO. Vijf scholengemeenschappen in deze regioverlenen hieraan hun medewerking. De essays worden door een jury beoordeeld en debeste drie worden uitgenodigd om hun essay te presenteren. De winnaar krijgt eenstudiereis aangeboden door de Odd Fellows naar IJsland en de USA waar ook het gebouwvan de VN in New York wordt bezocht.Door corona moest de reis enkele jaren worden uitgesteld, vandaar dat deze zomer maarliefst drie winnaars uit midden- en oost- Groningen op reis konden. De deelnemers warenafkomstig uit verschillende Europese landen. Hoogtepunt vormde een bezoek aan de VN inNew York en enkele ambassades in die stad.De drie winnaars die op reis mochten zijn Gwen Nicolaas, Raoel Floren en Madelief Harten.