Focus op veiligheid
De jaarlijkse afsluiting van het logeseizoen stond in het teken van veiligheid. Frans Renkema ontving de leden op zijn bedrijf Alert in Delfzijl met een demonstratie bestrijding gasbrand. Hij liet ons zien hoe je een dergelijke gevaarlijke brand het beste kunt benaderen door met een watergordijn te werken. Verschillende Odd Fellows mochten vervolgens deze brand gaan bestrijden door schouder aan schouder de vuurzee te benaderen. Ook had hij nog een vloeistofbrand in petto. Een dergelijke brand vergt een andere aanpak dan andere branden. Hier kan het beste gewerkt worden met blusschuimmiddelen. Ook nu mocht een aantal zijn kunnen als brandbestrijder in de praktijk brengen. Tenslotte toonde hij de werking van een blusdeken .
Intussen hadden enkele leden van de Cie. AZ de barbecue in gereedheid gebracht en was het smullen van vlees en bijgerechten. Het is bij de John Welch Loge intussen een goede traditie om het eerste logehalfjaar af te sluiten met een barbecue.
Aan het slot van deze leerzame en gezellige avond gaf Frans een korte presentatie van de veelheid aan activiteiten die zijn bedrijf ontplooid. Zijn veiligheidsdeskundigen brengen met behulp van een complete veiligheidsscan de risico’s van de bedrijfsprocessen in kaart. In de dagelijkse praktijk blijkt nog maar al te vaak dat het hoofdstuk veiligheid een sluitpost is op de begroting.