Twee organisaties in Midden Groningen hebben van de Sappemeerster Odd Fellows een
bijdrage ontvangen voor hun activiteiten.
Zo ontving de Speelgoedbank Amalia een bedrag van 1.500 euro.
Speelgoedbank Amalia wil met deze gift kinderen uit de minder bedeelde gezinnen rond
Sinterklaas verrassen met een mooi cadeau.
De gift van de Odd Fellows is voor deze organisatie meer dan welkom omdat de
speelgoedbank het moet doen zonder subsidies van overheidswege.
Ook bestuurlijk hebben de Odd Fellows hun schouder onder Amalia gezet omdat het hun
stellige overtuiging is dat de kinderen van minder bedeelde ouders hulp nodig hebben om
hun jeugd plezieriger te kunnen laten verlopen.
Verder is aan de Stichting Herdenkingsstenen Midden Groningen een bedrag van 750 euro
overhandigd. Deze stichting is met grote voortvarendheid aan de slag bij het inventariseren
van de locaties waar de gedeporteerde en vermoorde Joodse slachtoffers woonden.
Inmiddels zij op verschillende plaatsen de eerste herdenkingsstenen geplaatst. Deze stenen
geven de slachtoffers een naam en houden de gevolgen van de oorlog, ook voor de huidige
generatie, levend.
De Sappemeerster Odd Fellows zijn mede-initiatiefnemer van de Stichting
Herdenkingsstenen en hierbij ook zijdelings bestuurlijk betrokken.
Bijschrift foto:
Cor Vos en Jantien Breukelmans van respectievelijk de Stichting Herdenkingsstenen en
Speelgoedbank Amalia zijn ingenomen met hun gift van de Odd Fellows.