Gedurende een aantal weken hebben de leerlingen van de derde klas Vmbo van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand in groepjes van 4 of 5 leerlingen gewerkt aan het  thema ‘duurzaamheid’.  Zij hadden in het kader van de Gouden Handen Award van de Odd Fellows de volgende opdracht gekregen: Bedenk wat jouw vakrichting en jijzelf kunt bijdragen aan een samenleving  waarin duurzaamheid voorop staat en waarin verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan.

Op 6 juni jl. presenteerden een twintigtal groepjes hun ideeën konden de bezoekers zich door de leerlingen laten informeren over het hoe en waarom van hun project.

Gedurende het project heeft een jury de vorderingen van de diverse groepjes gevolgd en besloot eenstemmig de Odd-Fellow-prijs Gouden Handen 2019 toe te kennen aan het groepje dat bezig is met voertuigen op waterstof. Door hun kritische houding en hun gezamenlijk aanpak, is deze groep tot een aansprekend idee gekomen. De motivatie van hun keuze voor waterstof is gebaseerd op het verminderen van CO2 uitstoot. Dit groepje ,ontving de Gouden Handen Award uit handen van een vertegenwoordiger van de Holthausen Groep. Dit familiebedrijf houdt zich al vele jaren bezig met de zoektocht naar duurzame energie en geniet daarin landelijke bekendheid.

Juryvoorzitter Ru Banus zei dat de jury vooral gelet heeft op de originaliteit van de keuze en de uitvoerbaarheid van het idee. “Met bewondering zagen we hoe jullie aan het werk waren met een praktische invulling van deze toch wel pittige opdracht”. Voor de winnende groep en hun mentor had hij een pin in de vorm van een miniatuuruitgave van de Award. Daarnaast bood hij namens de Sappemeerster Odd Fellows de klas een geldbedrag van 250 euro aan.

In een korte toespraak schetste Roel Nijhof het belang van de zoektocht door de leerlingen naar duurzaamheid en de betekenis daarvan voor hun toekomstige beroep. “Onze toekomst vraagt om anders te denken en anders te doen. Het is tijd om de gebaande wegen te verlaten. We zullen nieuwe wegen en nieuwe antwoorden moeten vinden voor de problemen van deze tijd”.  Hij had waardering voor het zoeken door de leerlingen naar een passend antwoord hierop. Hij moedigde de leerlingen aan om te ontdekken waar je eigen kracht ligt en steeds te blijven zoeken naar idealen die je leven inhoud geven.  Hij benadrukte dat de school niet alleen een ‘leerfabriek’ is, maar met een opdracht als deze, ook aan vorming en ontwikkeling doet en zo haar leerlingen kan voeden met idealen.  Zowel van de vorderingen gedurende het project, als van de feestelijke prijsuitreiking, heeft Jaap van Kregten een film gemaakt die de school kan gebruiken bij de promotie van het Vmbo.

 

Trots en zelfrespect

De Gouden Handen Award is door de Odd Fellows in het leven geroepen om de leerlingen van het Vmbo te helpen om trots en zelfrespect uit te stralen en onderstreept de waardering voor de belangrijke plaats die deze leerlingen na hun opleiding in de samenleving gaan innemen. De gedachte achter de Award is dat het Vmbo vakmensen aflevert  met ‘gouden handen’, mensen die zorgen dat onze samenleving blijft draaien. Het was voor de vierde maal dat deze Award door de Sappemeerster Odd Fellows werd uitgereikt.