Directeur Marco Glastra van Het Groninger landschap gaf voor een volle zaal een boeiende presentatie over de activiteiten van zijn stichting. Behalve de leden van de John Welch Loge waren ook veel gasten aanwezig waaronder leden van de damesloge.
Met 40 medewerkers en een team van 450 vrijwilligers zet Het Groninger landschap (HGL) zich sinds 1936 in voor de bescherming van natuur, landschap en erfgoed in de provincie Groningen. HGL beheert meer dan 8.000 hectare natuurgebied waaronder een groot deel van het Zuidlaardermeergebied en de Dollard. Daarnaast bezit de stichting 40 rijksmonumenten variërend van boerderijen en borgen tot een luchtwachttoren uit de Koude Oorlog. Ook ontkomen veel van deze bezittingen niet aan schade door aardbevingen. Om het historische karakter van deze panden te behouden, blijkt de stichting geen voorstander van ingrijpende restauraties. Liever herstelt men provisorisch om later, als de bevingen tot het verleden behoren, de zaak grondig aan te pakken.
HGL is ook nauw betrokken bij toekomstplannen zoals het herstel van de oorspronkelijke loop van de Hunze door de stad Groningen met als doel deze weer te verbinden met de Waddenzee. Tenslotte stond de heer Glastra stil bij de energietransitie en het landschap. Hij benadrukte dat voorkomen moet worden dat ons landschap wordt vernield door overal windparken te creëren. Met name moeten de vaste routes van trekvogels worden ontzien. Wind op zee is een goede optie mits de tracés voor de aanlanding van de energie zorgvuldig worden gekozen. Ook is Het Groninger Landschap geen voorstander van grootschalige zonneparken.
De inkomsten van HGL bestaan uit huur en pacht, subsidies en donaties, “Elk voor ongeveer een derde”, aldus de heer Glastra.