In de nazitting van onze loge kregen we een inkijkje in het politieke zwartepietenspel rond de gaswinning en de vervolgschade. Jacob van der Wal schetste als oud-directeur van de NAM het verloop tussen de eerste gasvondst en de situatie rond het Groningenveld dit moment. Bepaald niet fraai zoals een ieder intussen weet. Hij was betrokken bij de dorpenrondes en deelde deze avond zijn persoonlijke ervaringen
Van der Wal toonde zich uitermate kritisch over de aanpak van overheidswege. De overheid en de politici proberen bij voortduring de burgers op het verkeerde been te zetten door de NAM als schuldige van alle schade aan te wijzen. Het was juist Den Haag, die na de zware beving in Huizinge, opdracht gaf om nog meer gas op te pompen om daarmee ’s lands begroting rond te maken. De winst voor de staat kreeg voorrang boven de veiligheid van de burgers. Van der Wal is benieuwd naar het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning.
Het Rijk streek als eigenaar van alle gasvelden maar liefst 93% van de gaswinsten op. Shell en Esso kregen elk 3,5 %, zo is destijds onder Joop den Uil afgesproken. Een afspraak die nog steeds geldt. Het is Den Haag die met de miljarden winst ging lopen. De Groningers hebben van dat geld maar bitter weinig terug gezien.
De schadeafwikkeling gaat tergend langzaam waarbij hij grote twijfels heeft over de eerlijkheid bij het beoordelen van de geleden schades. Het willekeurig toekennen van schades heeft de sociale cohesie geen goed gedaan. Met de kennis van nu had de NAM eerder op afstand moeten worden gezet.
Intussen is de helft van de winputten van het Groningenveld buiten werking. Er zit op dit moment nog voor zo’n 900 miljard euro aan gas in de Groninger bodem. Het is de vraag of de winning werkelijk helemaal zal stoppen gezien de toestand in de wereld. Voor hem is het duidelijk dat we het met uitsluitend zonne- en windenergie niet zullen redden. Er zal voor de energiebehoefte nog lange tijd gas nodig zijn, gas dat tegen een hogere milieubelasting van elders moet komen.