Het symbool van hart in de hand herinnert Odd Fellows aan de opdracht hulp te bieden aan elke mens in nood, wie hij ook mag zijn en waar hij zich ook mag bevinden. Alle reden om voor een nazitting de stichting NLIA uit te nodigen. INLIA is een Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, opgericht in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die willen opkomen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Publieksvoorlichter Helmer Roelofs noemde de vele activiteiten van INLIA die o.a. individuele asielzoekers maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaat. Ook maken gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood gebruik van hun diensten. INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen. Met een eigen locatie in Groningen wordt voorzien in 24-uurs opvang. Zo worden mensen niet meer op straat gezet en ontstaat een stabiele situatie.
INLIA bestaat van particuliere giften en bijdragen van kerken. Daarnaast ontvangt men kostendekkende vergoedingen voor werkzaamheden voor burgerlijke gemeenten.