“Onze morele intuïtie spreekt nogal eens voor haar beurt. We nemen soms te snel de maat en een verkeerde beslissingen is dan al snel gevolg. Vertrouw niet blindelings op je gedachtegang of waarneming”, aldus Willy van der Span in een inspirerende inleiding tot de leden van de John Welch Loge.
In haar werk als psycholoog heeft ze veelvuldig te maken met oordelen en vooroordelen als het om het mensbeeld gaat. Te gemakkelijk wantrouwen we onze naaste zonder dat daar aanleiding toe is.
Als individu is de mens doorgaans niet slecht maar als deze in groepsverband in een verkeerde situatie komt, kan hij zomaar veranderen in een monster. Voorbeelden hiervan zijn er te over. Door onze grote welvaart viert egoïsme hoogtij. Bij alles wat de mens overkomt, ziekte of tegenslag, wordt al gauw naar anderen gekeken die het moeten oplossen. In de corona-periode was het de overheid die het maar moest oplossen.
Negatief nieuws voort vaak de boventoon, soms ook nepnieuws. Positief nieuws krijgt doorgaans weinig aandacht. Ook leeft de vraag wat is waarheid en wat is werkelijkheid? Wie kunnen we nog vertrouwen? De vraag of de mens goed of slecht is, laat zich moeilijk beantwoorden. Belangrijk is geloof in een goede wereld en vertrouwen in je medemens.