Op zaterdag 25 juni organiseert Het Groninger Landschap in samenwerking met de Odd Fellows van
11.00 tot 16.00 uur een kijkdag ter ere van het herstel van de historische tuin en veenborg
Welgelegen in Sappemeer.
Die dag worden er rondleidingen gegeven door de herstelde historische tuin. Tevens is de veenborg
opengesteld door Odd Fellows en is er een foto-expositie over de historie van Welgelegen.
Ondanks regelmatig onderhoud was de toestand van de historische tuin niet optimaal. Sommige
monumentale bomen zijn door stormschade verloren gegaan, paden en oude elementen waren
verzakt en de veenborg had achterstallig onderhoud. Het Groninger Landschap heeft de vroegere
grandeur van de tuin na een grondige renovatie weer teruggebracht. De historische tuin is nu weer
geopend voor publiek.
In de borg geven de Odd fellows tekst en uitleg. Ook is er een kop koffie voor de bezoekers.
De toegang is gratis. Bezoekers mogen een vrije gift doen voor de Speelgoedbank Amalia, waarmee
de Odd Fellows hun maatschappelijke betrokkenheid willen onderstrepen.