“Een burgemeester moet zorgen voor de bestuurbaarheid van zijn gemeente en dient, zeker als het gaat om de lokale gemeenschap, boven de partijen te staan”, aldus Adriaan Hoogendoorn op een bijeenkomst van de Sappemeerster Odd Fellows. Voorafgaand aan zijn optreden was er een open ordezitting georganiseerd door de commissie PR en Voorlichting waarin ook een aantal niet-leden te gast was om de sfeer bij de loges te proeven.
“Voorop staat het heel houden van de samenleving, het zoeken naar verbinding. Dat laatste is in tijden van toenemende polarisatie, met name vanuit Den Haag, een flinke uitdaging. Het vertrouwen in de politiek raakt weg. Mensen willen zich gezien en gehoord weten, daarvan moet je veel werk maken.”
De problematiek in zijn gemeente rond criminaliteit, langdurige werkloosheid en armoede is groot. Met het project ‘Tijd voor Toekomst’ op de basisscholen wordt de jeugd extra stof aangereikt zodat zij, in tegenstelling tot veel van hun ouders, straks wel op eigen benen kunnen staan. Veel kinderen zijn afkomstig uit éénouder gezinnen of hebben ouders waar verslaving en schulden een rol spelen.
“We doen er alles aan om te voorkomen dat ook zij, net als veel van hun ouders, in het moeras belanden.” Hij benadrukt het belang van een goede thuissituatie voor kinderen. “Hier ligt niet alleen een taak voor de gemeente maar ook voor de samenleving.”
Grote zorgen heeft Hoogendoorn over de overheidsplannen om het druggebruik te legaliseren. Drugs, hennepkwekerijen, criminaliteit en alles wat daarbij speelt, baren hem grote zorgen. Handhaving van de openbare orde is essentieel, terwijl in deze regio tot zijn grote frustratie de politiecapaciteit fors werd teruggebracht. Er is meer politie nodig om de ondermijning van de samenleving aan te pakken. “Maar ook als burgers moeten wij durven om elkaar ergens op aan te spreken. Neem daarbij een positieve grondhouding aan van: Waarom doe je dit? Dat geeft de samenleving weer toekomstperspectief. Met wegkijken komen we er niet. We moeten het samen doen.”