VERSLAG

Zitting in de 2e graad, de Graad van de Liefde op woensdag 20 september 2022. Er zijn .. aanwezigen. De muziek wordt verzorgd door……….. …… vervangt ……

1. Pian van Akker zit voor. De zitting verloopt in het geheel volgens rituaal.

2. Excuses van afwezigen; Jan Otto

3. Het verslag van de vorige zitting.

4. Correspondentie.

a. …..

5. De vertegenwoordiger br Rotting spreekt in zijn 5MinPraatje over de drie lagen in de Orde.

6. Mededelingen.

7. Rondvraag.

8. Het slotwoord van ………….. heeft als titel …………..

In de nazitting ………………

Siddeburen, ….. 2023.

H. Westerhof, Secretaris. P.A. van Akker, Voorzitter.