VERSLAG

Zitting in de Graad van de Reinheid op woensdag 28 september 2022. Er zijn 28 aanwezigen en broeder Rubingh verzorgt de muziek.

1. Opening.

Het openingswoord van broeder Renkema handelt over de huidige crises.

2. Overlijdensberichten.

Er zijn overlijdensberichten ontvangen van

de Ommelander Loge no. 71 inzake broeder Erwin Brink, 84 jaar en van

de Campanula Rebekkahloge no. 19 inzake zuster Alexandra Haeke-Gancarz, 69 jaar.

3. Berichten van zieke broederen.

De gezondheid van broeder De Geeter laat het niet meer toe dat hij onze zittingen bezoekt.

Hij zou belangstellende telefoontje erg waarderen.

4. Notulen.

De notulen van de vorige zitting in deze graad worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd.

5. Correspondentie.

a) Uitnodiging van de Drie Schakels Loge no. 7 voor de afscheidszitting van broeder Gerrit Zonderman op maandag 3 oktober 2022;

b) Een uitnodiging voor het bijwonen van een zitting van de Vrijmetselarij uit Emmen op 15 november 2022;

c) Een uitnodiging voor onze broederen van de 3e logegraad om lid te worden van het Noorderkampement nr 2 te Assen.

6. Bouwsteen.

In de bouwsteen van broeder Mulder legt hij de wet van Yhprum uit als tegenhanger van de wet van Murphy en geeft hij een inkijkje in de verkoopstrategie van supermarkten.

7. Rondvraag

Broeder Kloosterhuis doet verslag van zijn keukenvaardigheden en de medische gevolgen daarvan.

Broeder Klok verhaalt over het 100-jarig bestaan van de kampeervereniging Vondeloord.

Ook spreekt hij zijn teleurstelling uit over het feit dat er slechts 2 broederen van onze loge aanwezig warren op kampementszitting afgelopen zaterdag in Assen.

Ook attendeert hij allen op het 100-jarig bestaan van het Noorderkampement op zaterdag 29 oktober te Veendam.

Broeder Werkoven verhaalt over zijn ervaringen met de tarieven en voorschotten van zijn energiemaatschappij.

8. Slotwoord.

In zijn slotwoord gaat broeder Verhagen in op het gewenste luchtige karakter van het slotwoord.

Dit verslag alsmede de diverse bijdragen worden z.s.m. op onze de site geplaatst.

Annen, 2 oktober 2022.

Ph. Wijnholds, dienstdoend secretaris, J. Wiersum, Voorzittend Meester,