Alleen optimisme kan je redden!
Op woensdag 5 oktober a.s. houdt Kielzog-directeur Ids Dijkstra een voordracht met als titel:
“Alleen optimisme kan je redden!” Hij doet dit aansluitend aan de reguliere zitting van de
Odd Fellows. Hij vraagt zich, samen met zijn publiek, af hoe je door een crisis komt die je
bedrijf vol raakt. De culturele sector was tijdens de Coronacrisis één van de sectoren die
volop met maatregelen te maken kreeg. Voor Kielzog was dat niet anders, maar toch is van
meet af aan gekozen om niet mee te huilen met de wolven in ’t bos, maar optimistisch op
zoek te gaan naar mogelijkheden.
Het resultaat? Meer leerlingen, meer cursisten en meer bezoekers dan ooit. En uiteraard
levert dat weer nieuwe uitdagingen op. Kortom, een boeiende bijeenkomst waarbij ook niet-
leden van de Odd Fellows van harte welkom zijn.
De lezing begint om 20.45 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De zaal is open vanaf 20.30
uur. Locatie: borg ‘Welgelegen’ , Vosholen 60, Sappemeer. De toegang is gratis.

Deze lezing is een open nazitting om belangstellenden van buiten onze Orde de sfeer in onze
loges te laten proeven.
Het werven van nieuwe leden is voor onze beide loges belangrijk voor het voortbestaan. Wij
vragen u dan ook nadrukkelijk in uw kennissenkring rond te kijken wie u voor deze nazitting
als gast wilt uitnodigen.