Regelmatig organiseren de Sappemeerster loges een open nazitting, een bijeenkomst met een interessante spreker waarbij ook niet-Odd Fellows van harte welkom zijn. Door de coronacrisis was het lange tijd niet mogelijk dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Begin oktober was er voor het eerst in lange tijd weer zo’n bijeenkomst waarin buitenstaanders de sfeer in de loge kunnen proeven. Ditmaal was Ids Dijkstra, directeur van cultureel centrum Kielzog uitgenodigd.
Onder het motto: ‘Alleen optimisme kan je redden’, liet hij de aanwezigen zien hoe Kielzog de corona-periode is doorgekomen en hoe het theater, de muziekschool en de dans- en toneelschool, door veler inzet, weer zijn opgebloeid. Het aantal projecten en de omvang van de activiteiten is sterk toegenomen. Zowel het theateraanbod als de bezetting zitten weer op het oude niveau van voor corona.
Het Kielzog heeft een ruimer activiteitenaanbod dan algemeen wordt aangenomen. Het Kielzog toont kunst, maakt kunst en onderwijst in de beoefening van kunst. Daar was Ids Dijkstra in zijn presentatie een kunstig voorbeeld van.