Zoals u nu heeft meegemaakt kennen onze avonden een opbouw in drieën.

Iedere bijdrage heeft een betekenis.

Mijn bijdrage noemen wij het slotwoord.

De bedoeling van zo’n slotwoord is dat ik de aanwezigen “enige woorden ter overdenking meegeef”. Opdat wij ons dagelijkse bezigheden buiten dit gebouw met een heldere geest weer kunnen oppakken en ons bewust zijn van de zaken waar we mee bezig zijn.

Ik wilde u  in mijn slotwoord van deze avond meenemen bij het begrip WAARHEID. Eén van de drie begrippen uit ons ordedevies. Wat we onder de eerste twee begrippen Vriendschap en Liefde zouden kunnen verstaan hebben we allemaal wel gedachten bij.

Maar wat bedoelen wij als wij het hebben over Waarheid?

Wij verstaan daaronder dat we met elkaar onderzoeken wat waarheid kan zijn.

Wat is waarheid?

Iedereen is altijd op zoek naar de waarheid. De gewone alledaagse waarheid, de hogere waarheid of de absolute waarheid, ook wel ultieme werkelijkheid genoemd.

Sommigen zijn beroepsmatig op zoek naar de waarheid bijv. de wetenschappers en voor anderen zijn het de dagelijkse waarheden waar ze mee bezig zijn zoals, ben ik ziek of gezond, regent het of schijnt de zon?

Filosofen zijn ook op zoek naar de waarheid en ze blijven ook op zoek naar de waarheid, omdat elke gevonden waarheid niet de absolute waarheid blijkt te zijn.

Socrates, een van de eerste grote filosofen, probeerde door vragen te stellen mensen bewust te maken van hun onwetendheid omtrent de waarheid. Hijzelf was zich bewust van deze onwetendheid. Hij zei: “Ik weet dat ik niets weet” en noemde dit Geleerde Onwetendheid.

Deze onwetendheid is door schade en schande geleerd. Degene die weet dat hij niet veel weet, staat open voor de waarheid. Onwetendheid is een voorwaarde voor kennis van de waarheid.

Er zijn ook mensen die denken de waarheid in pacht te hebben. Deze mensen hebben een masker op van weten. Men noemt dit domme onwetendheid, omdat degene zelf er geen weet van heeft. Als je besef hebt van je eigen onwetendheid, ga je op zoek naar de waarheid. Je staat dan voor de waarheid open. Je verwondert je, je raakt enthousiast en gaat op zoek.

Door de eeuwen heen heeft ieder dat op zijn eigen manier gedaan. Wetenschappers hebben waarheden gevonden die dan later weer halve waarheden bleken te zijn.

Filosofen hebben veel nagedacht en veel bijgedragen aan de zoektocht naar de waarheid. Maar hebben ze de absolute waarheid gevonden?

De ene zoekt de waarheid in het abstracte en wil steeds verder tot de kern ( de waarheid?) doordringen. De ander wil het concreet, dus van alle kanten bekijken en daar de ene waarheid zoeken. Vinden we de waarheid aan het begin van alles, of is de waarheid het einde van alles?

Is het je eigen schuld als je de waarheid niet kunt vinden, omdat je niet genoeg nadenkt of onderzoekt, of kun je als mens de absolute waarheid of de ultieme werkelijkheid nooit achterhalen. En willen we eigenlijk wel de waarheid weten?

Ieder heeft zo zijn eigen idee van waarheid en zijn eigen manier om tot de waarheid of de uiteindelijke waarheid te komen.

Zolang er een subject en een object zijn is er geen absolute waarheid. Dus zolang je blijft denken zal er ook geen waarheid zijn.

Ik vraag me dan af: Bestaat er wel een absolute waarheid?

Misschien is waarheid niet „iets‟, maar kan waarheid alleen ervaren worden. Of ligt de waarheid achter de ervaring en is het het pure zijn, de leegte, de bron?

Voor mij heeft iedereen gelijk op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Al deze zoektochten en ( halve ) waarheden waren en zijn nodig om verder te komen in de evolutie, op zoek naar de waarheid.

Niet 1 pad kun je als zaligmakend verklaren. Je hebt de beide paden nodig, het weten, maar ook het geloven.. Maar of iedereen vindt dat dit een waarheid is valt te betwijfelen. Ieder heeft toch zijn eigen ideeën daarover. Het draagt in elk geval bij aan de zoektocht naar de waarheid.

Er zullen altijd mensen zijn die voorop lopen, die oprecht geïnteresseerd zijn in de waarheid en die ons de weg zullen wijzen.

Als we ons maar van onze eigen (geleerde) onwetendheid van de waarheid bewust zijn en open staan voor de meningen en “waarheden” van anderen en er zelf ook over willen filosoferen.

Dat is zoals wij met elkaar als Odd Fellows inkleuring willen geven aan de zoektocht naar Waarheid