In februari 2020 is door de gemeente Midden Groningen in nauwe samenwerking met de Odd Fellows ter gelegenheid van de bevrijding van Auschwitz in de tuin van borg Welgelegen het project Levenslicht gehouden. Tijdens de evaluatie van dit project is besloten om de schouders te zetten onder het plan om voor de vele onschuldige Joodse inwoners die in deze gemeente tijdens het naziregime zijn weggevoerd en vermoord Stolpersteine te leggen. Er werd een Stichting Herdenkingsstenen opgericht en ondanks de coronapandemie ging men voortvarend aan de slag.
Met hulp van velen die informatie verstrekten en sponsoring vanuit bedrijfsleven en organisaties, waaronder de Sappemeerster Odd Fellowloges, zijn medio mei in Foxhol de eerste 15 stenen onthuld. Later deze zomer zal dit ook gebeuren in Sappemeer, Harkstede en Hellum. Daarnaast is voor leerlingen van groep 7 en 8 een speciale lesbrief ontwikkeld om ook de jeugd nadrukkelijk bij het project te betrekken.
“Deze stenen geven de slachtoffers een naam en houden de gevolgen van de oorlog, ook voor de huidige generatie, levend. Het is de bedoeling dat de komende jaren er nog 138 stenen gelegd gaan worden. Maar voor het zover is, is nog veel research nodig om de namen en de precieze locatie voor de plaatsing van de stenen vast te stellen”, aldus de voorzitter van de Stichting Herdenkingsstenen br. Koos van der Span.
De Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen heeft een website met daarop veel informatie.
(Shmg | Stichting Herdenkingstenen Midden-Groningen)